Privacy Policy

Privacyverklaring Stichting MFA Trefpunt – (versie 11-4-2024)

In deze privacyverklaring legt Stichting MFA Trefpunt te Milsbeek, secretariaat gevestigd te Milsbeek aan de Kerkstraat 31 met KVK-nummer: 92735134 (hierna “Stichting MFA Trefpunt”), uit welke persoonsgegevens Stichting MFA Trefpunt verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is.

Algemeen
Stichting MFA Trefpunt respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://mfatrefpunt.nl/. Persoonlijke gegevens die aan Stichting MFA Trefpunt worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd. Uw gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met organisaties of individuen die niet met de diensten van Stichting MFA Trefpunt te maken hebben. Stichting MFA Trefpunt houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Persoonsgegevens
In het kader van de doelstelling van Stichting MFA Trefpunt of wanneer u anderszins contact heeft met Stichting MFA Trefpunt, bijvoorbeeld via e-mail of via een contactformulier op de website van Stichting MFA Trefpunt, legt Stichting MFA Trefpunt de door u opgegeven gegevens vast. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting MFA Trefpunt een of meerdere van volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam, Tussenvoegsel
Achternaam, Adres, Postcode, Woonplaats
Telefoonnummer, E-mailadres, Aanhef, Bankrekening

Stichting MFA Trefpunt bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven. Tevens informeert Stichting MFA Trefpunt geïnteresseerden over publicaties op haar website, dorpsblad, week bladenen persoonlijke briefing en email berichten. De hiervoor te bezigen persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt. Stichting MFA Trefpunt gebruikt uw gegevens voor de optimale uitvoering van haar doelstelling. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Stichting MFA Trefpunt of indien dit wettelijk verplicht is. Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van Stichting MFA Trefpunt naar de aard van het contact noodzakelijk is. U kunt te allen tijde de website van Stichting MFA Trefpunt bekijken zonder enige persoonlijke gegevens met Stichting MFA Trefpunt te delen.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links/buttons met deze website zijn verbonden. Stichting MFA Trefpunt kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Stichting MFA Trefpunt raadt u aan de privacy verklaringen van deze websites te lezen.

In kaart brengen website / bezoekers teller
Op de website van https://mfatrefpunt.nl/ worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek en klikgedrag op de website. https://mfatrefpunt.nl/ gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. De bewaarde gegevens worden voor maximaal 24 uur bewaard en worden daarna automatisch verwijderd.

Cookies
https://mfatrefpunt.nl/ maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon worden op geslagen. Deze cookies worden gebruikt om de website van https://mfatrefpunt.nl/ beter te laten functioneren en deze te monitoren. Deze cookies worden niet gebruikt om u te identificeren. Daarnaast maakt https://mfatrefpunt.nl/ gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt https://mfatrefpunt.nl/ inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar website. De aldus verkregen informatie kan worden overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Het IP-adres wordt door Google geanonimiseerd. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. https://mfatrefpunt.nl/ heeft hier geen invloed op. Stichting MFA Trefpunt heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Derden hebben geen toegang tot de door Stichting MFA Trefpunt geplaatste cookies. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én de browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over dit privacy-en/of cookiebeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met Stichting MFA Trefpunt opnemen door het sturen van een e-mail naar: info@mfatrefpunt.nl . Gelieve in de onderwerpsregel te zetten “Persoonsgegevens”.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Stichting MFA Trefpunt behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.