Welkom bij het MFA Trefpunt

De leefbaarheid van het dorp Milsbeek heeft een nieuwe impuls gekregen. Het dorp weet zich in de toekomst verzekerd van een ontmoetingsplek voor jong en oud. Die plaats blijft hetzelfde, maar de organisatie wordt anders nu beheerster en exploitant Clara van der Valk het pand verkocht heeft aan de gemeente Gennep. Zalencomplex Trefpunt wordt een multifunctionele accommodatie (MFA) waar het stichtingsbestuur en een (nog aan te stellen) beheerder de zaken runnen.